klæbemærke

klæbemærke
klæ|be|mær|ke
sb., -t, -r, -rne (klistermærke)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bemærke — be|mær|ke vb., r, de, t …   Dansk ordbog

  • Notere — Mærke, optegne, bemærke, bogføre, debitere, mærke sig, fastsætte børsnotering …   Danske encyklopædi

  • § 9. Konsonanter i opslagsformer — (1) KONSONANTER MELLEM VOKALER Der skrives dobbelt konsonant mellem to vokaler når den foranstående vokal er kort og trykstærk, og den efterfølgende vokal er tryksvag: skrubbe, hedde, bygge, trække, skulle, tapper, værre, masse. Der skrives… …   Dansk ordbog

  • Observere — 1. Iagttage, bemærke, ytre. 2. Overholde …   Danske encyklopædi

  • Paralipse — (græsk), talefigur, hvorved man ved at bemærke, at man vil forbigå noget, netop særlig fremhæver det …   Danske encyklopædi

  • opsnappe — op|snap|pe vb., r, de, t (opfange el. bemærke ved et tilfælde); opsnappe brudstykker af samtalen …   Dansk ordbog

  • var — I var 1. var: blive nogen el. noget var (ÆLDRE bemærke, opdage) II var 2. var vb., præt. af være …   Dansk ordbog

  • ænse — æn|se vb., r, de, t (bemærke) …   Dansk ordbog

  • § 49. Komma eller ikke komma — (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Der skal normalt altid sættes slutkomma efter en ledsætning (se dog punkt 2.b og punkt 6 nedenfor), hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen… …   Dansk ordbog

  • § 29. Verber på trykstærk vokal — (1) PRÆSENS OG INFINITIV Verber som i infinitiv ender på en trykstærk vokal, falder i to hovedgrupper. I den ene (a) føjes endelserne r og s direkte til den trykstærke vokal uden at der indskydes et e . I den anden (b) kan der indskydes et e… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”