afhængig

afhængig
af|hæn|gig
adj., -t, -e; han er afhængig af stoffer; de er afhængige af hinanden; vilkårene ændrer sig afhængigt af hvor man bor

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skal skrives i ét eller to (eller flere) ord, afhænger som hovedregel af hvordan forbindelsen udtales (om undtagelser, se § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen). (1) I ÉT ORD Hvis en ordforbindelse udtales med hovedtryk… …   Dansk ordbog

  • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

  • Cirkumstantiel — Afhængig af forholdene …   Danske encyklopædi

  • Alkoholisk fermentering — Slutproduktet fra glycolysen, pyruvat, kan have 3 videre nedbrydningsveje afhængig af organismen og hvilken tilstand organismen befinder sig i (fx aerob eller anaerob metabolisme i muskelvæv). De tre veje er: Alkoholisk fermentering, laktat… …   Danske encyklopædi

  • Bæltedyr — Et bæltedyr kan spise cirka 100 kg insekter i løbet af et år. Nibåndsbæltedyret, Dasypus novemcinctus, findes i et område fra det nordlige Argentina til den sydlige del af USA. I vild tilstand kan de blive op til 10 år gamle, men de er meget… …   Danske encyklopædi

  • Deviation — Kompassets fejlvisning på grund af påvirkninger fra jerndele og elektriske systemer i båden. Deviationens størrelse er afhængig af bådens kurs …   Danske encyklopædi

  • Grapefrugt — (Citrus x paradisi) har været kendt i Vestindien i over 200 år og er første gang beskrevet i 1814 i Puerto Rico som en tilfældig krydsning mellem appelsin og pomelofrugten. I dag er Florida hjemsted for alle de kendte sorter, men grapefrugt… …   Danske encyklopædi

  • Hangarskib — Et hangarskib er et militært fartøj, hvis væsentligste funktion er at være base for en flystyrke. Hangarskibe indgår normalt i en større gruppe af krigsskibe, som muliggør at et land kan anvende en militær styrke over store afstande uden at være… …   Danske encyklopædi

  • Neksus — Gensidig forudsætningsforbindelse (katatagme/samordning) mellem subjektsdel og prædikatsdel. Ex: han købte mange bøger. 1. Primær neksus. Syn. finit neksus. Sætningens kerne består af subjekt og finit verballed. Ex: jeg så ham komme 2. Sekundær… …   Danske encyklopædi

  • Stigningsnedbør — Regn fra skyer dannet, når vinden tvinger luft op over bakker eller bjerge. Opstigningen over terræn og den medfølgende adiabatiske afkøling resulterer i kondensation af vanddamp og dannelse af nedbørskyer. Afhængig af atmosfærens… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”