§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen
\
Om en ordforbindelse skal skrives i ét eller to (eller flere) ord, afhænger som hovedregel af hvordan forbindelsen udtales (om undtagelser, se § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen).
\
(1) I ÉT ORD
\
Hvis en ordforbindelse udtales med hovedtryk (stærkt tryk) på det første led og bitryk (svagere tryk) på det andet, skrives forbindelsen i ét ord:
\
havestol, hvidtøl, kæmpehøj, landevej, medbestemmelse, senildement, statsansat, sursød, systemanalyse, teaterforestilling, underskrive.
\
Det gælder også forbindelser af ord der i sig selv består af ordforbindelser:
\
ansvarsforsikringspolice, betonblandemaskine, fodgængerovergang, fædrelandskærlig, øretæveindbydende, tjenestemandsansat, langtidsplanlægge.
\
Om brug af bindestreg i sammensætninger som fx rød-hvid, se § 57. Bindestreg.5
\
(2) I FLERE ORD
\
Hvis en ordforbindelse udtales med lige stærkt tryk på begge led, skrives den i to (eller flere) ord:
\
Aluminium er et meget let metal. (Men: letmetallet aluminium).
Organisationerne har for stor magt. (Men: stormagten Kina).
Klokken var halv syv. (Men: Flasken var halvtom).
Vi fik tilbudt 20 % rabat (med bogstaver: tyve procent rabat) el. 20 %'s rabat (med bogstaver: tyve procents rabat) på varerne. (Men: Vi fik tilbudt en 20-%-rabat (med bogstaver: tyveprocentrabat) el. en 20-%'s-rabat (med bogstaver: tyveprocentsrabat) på varerne).
\
(3) TO UDTALER — TO SKRIVEMÅDER
\
Undertiden kan en ordforbindelse udtales med forskelligt tryk uden at betydningen ændres. I sådanne tilfælde er det både tilladt at skrive i ét og i flere ord:
\
en kæmpesucces el. en kæmpe succes (Se også § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen.3
et femkronersfrimærke el. et femkroners frimærke (Se også § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen.4
den tilgrundliggende hypotese el. den til grund liggende hypotese
et tyndtbefolket område el. et tyndt befolket område
De har hidtil haft fællesøkonomi el. fælles økonomi.
\
Om brug af bindestreg, se § 57. Bindestreg.
\
(4) FIRMANAVN, VAREMÆRKE E.L. SOM FØRSTELED
\
Forbindelser med et firmanavn, varemærke e.l. som førsteled skrives efter samme regler som andre ordforbindelser, dvs. afhængigt af udtalen.
Hvis forbindelsen udtales med hovedtryk + bitryk, skrives den i ét ord. En sådan udtale forekommer især i forbindelser med et relativt let andetled, fx Volvomodel, Tuborgøl, Zippolighter, Webergrill, Veluxvindue, PH-lampe. Hvis forbindelsen udtales med lige stærkt tryk på de to led, skrives den i to ord. En sådan udtale forekommer især i i forbindelser med et relativt tungt andetled, fx Tuborg jubilæumsøl, Velux ovenlysvindue, PH udendørslampe (jf. også fx Philips infrarød muskelafspændingslampe, Pinotex heldækkende træbeskyttelse). Men i en del tilfælde er der to udtaler med to tilsvarende skrivemåder, fx Nokia mobiltelefon el. Nokiamobiltelefon, Philipsstrygejern el. Philips strygejern, Weberkuglegrill el. Weber kuglegrill. Når sådanne forbindelser har bøjningsendelse, skrives de normalt i ét ord, fx Weberkuglegrillen, PH-udendørslamperne.
\
Om brugen af store og små bogstaver i sammensætninger med proprium som førsteled, se § 12. Store og små bogstaver i proprier.10. Om brugen af bindestreg i usædvanlige sammensætninger, se § 57. Bindestreg.8

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

  • § 61. Om stavning af proprier — (1) UDENFOR RETSKRIVNINGSORDBOGENS OMRÅDE Stavning af proprier ligger kun i begrænset omfang indenfor Retskrivningsordbogens (og Dansk Sprognævns) område (se dog § 3. Å og dobbelt a om brugen af å og aa i stednavne og personnavne og § 11 14 om… …   Dansk ordbog

  • § 6. Apostrof — Apostrof ( ) bruges til i visse tilfælde at markere grænsen mellem et ords stamme og endelser. (1) FORKORTELSER UDEN FORKORTELSESPUNKTUM Der sættes apostrof foran endelser til forkortelser der skrives uden forkortelsespunktum: PC en el. pc en, TV …   Dansk ordbog

  • § 57. Bindestreg — Bindestreg har form som en vandret streg (i typografi kortere end tankestreg) og skrives eller trykkes uden afstand (spatium) til de omgivende orddele. (1) VED ORDDELING Bindestreg bruges ved deling af ord ved linjeskift (se § 15 17). (2) I… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”