§ 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

§ 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer
\
(1) TILTALEPRONOMENER
\
Tiltalepronomenerne I og De skrives med stort begyndelsesbogstav. Det samme gælder bøjningsformerne af De: Dem og Deres. De øvrige tiltalepronomener og bøjningsformer af tiltalepronomener skrives med lille: du, dig, din, dit, dine, jer, jeres, eder, eders.
\
(2) SÆRLIGE TITULATURER
\
Særlige titulaturer som de følgende skrives med stort, både i tiltale og i omtale:
\
Deres Majestæt, Hendes Majestæt, Hendes Majestæt Dronningen, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, Deres Kongelige Højhed, Hans Kongelige Højhed Prinsen, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, Hans Højhed, Hendes Højhed, Hans Højærværdighed, Deres Excellence, Hans Excellence.
\
(3) ANDRE TITULATURER
\
Øvrige titulaturer, titler, stillingsbetegnelser og grader mv. skrives som hovedregel med lille begyndelsesbogstav, både i tiltale og omtale:
\
dronning Margrethe, grev Moltke, Ernst greve Moltke, dronningen, majestæten, excellencen, statsministeren, professoren, doktoren, direktøren, direktør Svane, pastor Nielsen, Til personalechefen, seniorforsker Skjern, psykolog Tanja Sørensen, ph.d. Peter Holm, datamanager Markus Nielsen, controller Anne Skov, fru Petersen, hr. Eriksen, onkel Harry, kusine Isabella.

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”