§ 41. Slutpunktum

§ 41. Slutpunktum
\
(1) MELLEM SÆTNINGER OG INDE I SÆTNINGER
\
Punktum kan bruges til at afgrænse og afslutte selvstændige eller forholdsvis selvstændige dele af en tekst, først og fremmest helsætninger (med eller uden ledsætninger):
\
Jeg tager som regel med bussen.
Tilsæt en teskefuld salt.
Stik mig lige skruetrækkeren.
Han vidste ikke om dækslet var skruet på.
Ole havde meldt afbud på grund af forkølelse. Men Lars var der som sædvanlig.
Overfor en vulkan har man ingen chancer. Det er så store energimængder der slippes løs ved et vulkanudbrud, at de ikke på nogen måde kan tæmmes. Vand duer ikke. Den vulkan der for år tilbage dannede vulkanøen Surtsey syd for Island, startede på havbunden. Og den blev ved med at sprutte, uanset hvor meget vand der var over krateret.
\
Punktum kan afgrænse og afslutte andet end sætninger. Det kan fx være forkortede sætninger:
\
I morgen rejser vi. Klokken halv syv.
Har du ikke set Lise? Jo, for en halv time siden.
Der var mange besøgende. Også svenskere.
Torsdag. Er stadig meget træt. Stod sent op. Henrik ringede ved middagstid.
\
Punktum kan med en særlig virkning bruges til at fremhæve en uselvstændig sætning eller en del af en sætning:
\
Til den eftertragtede stilling valgte man en ung fyr. Som var søn af den lokale partiformand.
Jeg fik skam også et skriftligt svar. 4 måneder senere.
\
Om forholdet mellem punktum og semikolon, se § 44. Semikolon.
\
(2) UDELADELSE AF PUNKTUM
\
Der sættes normalt ikke punktum efter sætninger, forkortede sætninger eller ord som står alene i en linje, idet linjebruddet fungerer som tegn. Der sættes således ikke punktum i følgende tilfælde:
\
(a) Overskrifter
\
Eksempler:
\
Storm i Vestjylland.
Det er ganske vist.
Jeg vidste intet om bedragerierne, siger tidligere direktør
\
(b) Adresser
\
Eksempel:
\
Dansk Standard
Kollegievej 6
2920 Charlottenlund
\
(c) Datoangivelser over eller under skrivelser
\
Eksempel:
\
Næstved(,) 23. marts 2012
\
(d) Indledningshilsner i breve og andre skrivelser
\
Eksempel:
\
Kære Bente Carlsen
Hej Camilla
\
Om brug af udråbstegn i sådanne tilfælde, se § 54. Udråbstegn.2.
\
(e) Slutformler og underskrifter i breve og andre skrivelser
\
Eksempel:
\
Med venlig hilsen.
Anders H. Hansen

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • slutpunktum — slut|punk|tum sb., met, mer, merne …   Dansk ordbog

  • § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn — (1) TEKSTBEGYNDELSE MV. Første ord i en tekst, fx i en bog, en avis, et digt, et brev eller en annonce, skrives med stort begyndelsesbogstav. Det gælder også første ord i et tekstafsnit, fx i et kapitel, en paragraf eller et »nyt afsnit«… …   Dansk ordbog

  • § 44. Semikolon — (1) MELLEM HELSÆTNINGER Semikolon kan, ligesom punktum, bruges til at afgrænse forholdsvis selvstændige dele af teksten, først og fremmest helsætninger (jf. § 41. Slutpunktum.1). Men samtidig forbinder semikolon to helsætninger og viser at de… …   Dansk ordbog

  • § 47. Komma ved selvstændige sætningsdele — (1) GENERELT Med komma afgrænser man ord eller sætningsdele der står med en vis selvstændighed, ofte ligesom udenfor sætningen. Selvstændige sætningsdele er kendetegnet ved at de i reglen kan udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs. Komma …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”