tilbageholdende

tilbageholdende
til|ba|ge|hol|den|de
ubøj. adj. (beskeden; forbeholden, behersket)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • distant — di|stant adj., e (tilbageholdende, reserveret) …   Dansk ordbog

  • sagtmodig — sagt|mo|dig adj., t, e (tilbageholdende, stilfærdig; ÆLDRE fredelig) …   Dansk ordbog

  • sky — I sky 1. sky sb., en, er, erne; der er ikke en sky på himlen II sky 2. sky sb., en (saft der trænger ud af kød ved stegning; stivnet kødsaft) III sky 3. sky ubøj. adj. (tilbageholdende, genert; som let bliver skræmt) IV sky 4. sky vb., sky(e)r,… …   Dansk ordbog

  • spagfærdig — spag|fær|dig adj., t, e (tilbageholdende og stilfærdig) …   Dansk ordbog

  • § 5. Accenttegn (accent aigu) — Man kan bruge accenttegn (´ = accent aigu) for at forebygge misforståelser eller fejllæsninger. Accenttegn kan bruges over både små og store bogstaver. Med accenten viser man at en stavelse udtales med stærkt tryk (jf. dog punkt 5 nedenfor).… …   Dansk ordbog

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • § 49. Komma eller ikke komma — (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Der skal normalt altid sættes slutkomma efter en ledsætning (se dog punkt 2.b og punkt 6 nedenfor), hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”