§ 61. Om stavning af proprier

§ 61. Om stavning af proprier
\
(1) UDENFOR RETSKRIVNINGSORDBOGENS OMRÅDE
\
Stavning af proprier ligger kun i begrænset omfang indenfor Retskrivningsordbogens (og Dansk Sprognævns) område (se dog § 3. Å og dobbelt-a om brugen af å og aa i stednavne og personnavne og § 11-14 om brugen af store og små bogstaver i proprier). De almindelige retskrivningsprincipper gælder således ikke uden videre for proprier, og man kan ofte træffe på navne (især personnavne og navne på firmaer mv.) hvis stavemåder afviger fra disse principper.
\
(2) STEDNAVNE
\
Stavningen af danske stednavne hører under Stednavneudvalget. De danske stednavne der er med i Retskrivningsordbogen, er derfor stavet i nøje overensstemmelse med Stednavneudvalgets forskrifter.
\
I de allerfleste tilfælde er principperne for stavning af stednavne og for stavning af sprogets almindelige ord i overensstemmelse med hinanden. Men i enkelte tilfælde er principperne forskellige. Det er grunden til at Retskrivningsordbogen anfører en skrivemåde som fx Salling Sund — i to ord — i stedet for skrivemåden i ét ord, Sallingsund, der ville være i overensstemmelse med Retskrivningsreglernes principper for hvornår man skriver i ét, og hvornår man skriver i flere ord (§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen.1)
\
Om de særlige problemer i forbindelse med brugen af å og aa i stednavne, se § 3. Å og dobbelt-a.2
\
(3) PERSONNAVNE OG FIRMANAVNE MV.
\
Navne på personer, firmaer, foreninger mv. bør staves på samme måde som de pågældende selv skriver dem.
\
Sådanne navne staves ofte efter andre principper end dem der gælder for sprogets almindelige ord og for stednavne. Foruden staveformer fra fremmede sprog er der især tale om former der tidligere har været de gængse i dansk retskrivning, og om former der ikke er i overensstemmelse med principperne for hvornår man skriver i ét, og hvornår man skriver i flere ord.
\
(a) Personnavne
\
Eksempler på personnavne:
\
Niels, Nils, Clara, Klara Åge, Aage, Meier, Meyer, Fries, Friis, Fris, Hoff, Schou, Schouw, Skou, Skov, Vestergård, Vestergaard, Westergård, Westergaard, Kierkegaard, Oehlenschläger, Honoré, René, Krüger, Meïr, Maës, le Fèvre, von Trier.
\
Om brugen af å og aa i personnavne, Se også § 3. Å og dobbelt-a.3
\
(b) Firmanavne mv.
\
Eksempler på firma- og foreningsnavne mv.:
\
Politiken (men: politikken)
Kjøbenhavns Boldklub (men: København)
Nordjydsk IT Service (men: nordjysk og IT-service el. it-service)
Dragør Baadeværft (men: bådeværft)
Fyens Stiftstidende (men: Fyn)
Østerlandsk Thehus (men: te)
Textilskolen (men: tekstil).

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign. — Denne paragraf giver ikke en udtømmende oversigt over hvordan man bruger store og små bogstaver i forkortelser og lign. Men den behandler nogle vigtige grupper af forkortelser mv. hvor brugen af store og små bogstaver ligger nogenlunde fast. (1)… …   Dansk ordbog

  • § 3. Å og dobbelt-a — Bogstavet Å/å blev med Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22.3.1948 indført til erstatning af Aa/aa (dobbelt a) som betegnelse for en å lyd. I den nugældende retskrivning er å enerådende i sprogets almindelige ord (se nærmere i punkt 1… …   Dansk ordbog

  • § 57. Bindestreg — Bindestreg har form som en vandret streg (i typografi kortere end tankestreg) og skrives eller trykkes uden afstand (spatium) til de omgivende orddele. (1) VED ORDDELING Bindestreg bruges ved deling af ord ved linjeskift (se § 15 17). (2) I… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”