§ 55. Tankestreg

§ 55. Tankestreg
\
Tankestreg har form som en vandret streg (i typografi længere end bindestreg) og skrives eller trykkes med afstand (spatium) til de omgivende ord. (Om tankestreg brugt som bindestreg, se § 57. Bindestreg.9)
\
(1) MELLEM HELSÆTNINGER
\
Tankestreg kan bruges mellem helsætninger for at betegne et indholdsmæssigt skift:
\
Svigerfar var i dårligt humør. Det var derfor jeg helst ikke ville diskutere politik. — I næste uge rejser vi så på ferie, og det glæder vi os meget til.
\
Her svarer tankestregen til nyt afsnit eller underafsnit.
\
(2) DRAMATISK EFFEKT
\
Tankestreg kan med en vis dramatisk effekt vise at det efterfølgende er noget uventet eller overraskende:
\
Han havde længe udfordret skæbnen — og til sidst lykkedes det ham da også at brække en ankel.
Pludselig — et råb og lyden af splintret glas.
Endelig fandt jeg mine briller; de lå — i køleskabet.
\
(3) VED INDSKUD OG TILFØJELSER
\
Tankestreg kan ligesom komma (§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele) og parentes (§ 56. Parentes) sættes omkring et indskud eller foran en tilføjelse, især af selvstændig karakter:
\
Hvis de siger ja — og det håber jeg de gør! — kan vi komme i gang med sagen allerede i januar.
De stigende overskud — der i øvrigt forventes fastholdt næste år — er en af årsagerne til kursstigningen.
Luftforureningen vil blive en alvorlig trussel mod egnens dyre- og planteliv — sådan som biologerne for længst har påpeget.
\
Ved indskud og tilføjelser kan tankestregen erstatte punktummer, semikoloner og kommaer:
\
Thomas var fraværende — han var forkølet — og derfor blev mødet aflyst. (Jf. Thomas var fraværende; han var forkølet. Og derfor blev mødet aflyst).
Vi kan ikke anerkende denne undskyldning — som vi i øvrigt har hørt mange gange før. (Jf. Vi kan ikke anerkende denne undskyldning, som vi i øvrigt har hørt mange gange før).

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tankestreg — tan|ke|streg sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • § 57. Bindestreg — Bindestreg har form som en vandret streg (i typografi kortere end tankestreg) og skrives eller trykkes uden afstand (spatium) til de omgivende orddele. (1) VED ORDDELING Bindestreg bruges ved deling af ord ved linjeskift (se § 15 17). (2) I… …   Dansk ordbog

  • § 2. Tegn — (1) ALMINDELIGE TEGN I almindelige danske ord og tekster bruges følgende tegn (accenter og interpunktionstegn): ´ accenttegn (accent aigu …   Dansk ordbog

  • § 40. Indledning — Tegnsætning skal lette forståelsen af skrevne tekster. De enkelte tegn (punktum, semikolon, komma, spørgsmålstegn osv., jf. § 2. Tegn.1) bruges som hovedregel til at sammenbinde eller adskille helheder i teksten og har ofte en funktion der svarer …   Dansk ordbog

  • § 47. Komma ved selvstændige sætningsdele — (1) GENERELT Med komma afgrænser man ord eller sætningsdele der står med en vis selvstændighed, ofte ligesom udenfor sætningen. Selvstændige sætningsdele er kendetegnet ved at de i reglen kan udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs. Komma …   Dansk ordbog

  • § 59. Replikgengivelse — (1) REPLIKTEGN Replikker, direkte tale, kan gengives med replikstreg (talestreg) eller anførselstegn eller uden brug af særlige repliktegn: Er De kommet noget til? spurgte betjenten. »Er De kommet noget til?« spurgte betjenten. Er De kommet noget …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”