§ 54. Udråbstegn

§ 54. Udråbstegn
\
(1) EFTER UDRÅB, ORDRER OG LIGN.
\
Man kan bruge udråbstegn for at vise at ord eller sætninger er ment som udråb, ordrer, opfordringer, ønsker, udtryk for forundring og lign.:
\
Hallo!
Hænderne op!
God weekend!
På gensyn!
Stik mig lige skruetrækkeren!
»Løb alt hvad I kan!« hviskede Gonzales.
Bare det var mig!
At I gider!
Den formodede puma viste sig at være en bortløbet huskat!
Valg til januar!
Dansk fodboldsejr på Wembley!
Gider I lige dæmpe jer lidt!
\
(2) I TILTALE
\
Udråbstegn kan bruges i tiltale, bl.a. i indledningen til breve:
\
Mine damer og herrer! el. Mine damer og herrer
Kære far og mor! el. Kære far og mor
Hej Camilla! el. Hej Camilla
\
(3) EFTER UDRÅBSSPØRGSMÅL
\
Efter udråbsspørgsmål (retoriske spørgsmål) kan der sættes udråbstegn eller spørgsmålstegn:
\
Hvem har ikke lyst til et par dages ekstra ferie!
Hvem har ikke lyst til et par dages ekstra ferie?
\
Er du rigtig klog!
Er du rigtig klog?
\
(4) FLERE UDRÅB — FÆLLES TEGN
\
Er flere udråb, ordrer osv. indholdsmæssigt tæt forbundet, sættes der ét fælles tegn:
\
Ti stille, og bestil noget mere!
God weekend og på gensyn!

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • udråbstegn — ud|råbs|tegn sb., et, udråbstegn, ene …   Dansk ordbog

  • § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn — (1) TEKSTBEGYNDELSE MV. Første ord i en tekst, fx i en bog, en avis, et digt, et brev eller en annonce, skrives med stort begyndelsesbogstav. Det gælder også første ord i et tekstafsnit, fx i et kapitel, en paragraf eller et »nyt afsnit«… …   Dansk ordbog

  • § 56. Parentes — (1) OMKRING TILFØJELSER, FORKLARINGER OG LIGN. Parentes omkring ord, orddele eller sætninger kan bruges til at betegne tilføjelse, nærmere forklaring, specifikation eller alternativ mulighed: Arresø (i Nordsjælland) er Danmarks største sø. Træet… …   Dansk ordbog

  • § 59. Replikgengivelse — (1) REPLIKTEGN Replikker, direkte tale, kan gengives med replikstreg (talestreg) eller anførselstegn eller uden brug af særlige repliktegn: Er De kommet noget til? spurgte betjenten. »Er De kommet noget til?« spurgte betjenten. Er De kommet noget …   Dansk ordbog

  • § 2. Tegn — (1) ALMINDELIGE TEGN I almindelige danske ord og tekster bruges følgende tegn (accenter og interpunktionstegn): ´ accenttegn (accent aigu …   Dansk ordbog

  • § 40. Indledning — Tegnsætning skal lette forståelsen af skrevne tekster. De enkelte tegn (punktum, semikolon, komma, spørgsmålstegn osv., jf. § 2. Tegn.1) bruges som hovedregel til at sammenbinde eller adskille helheder i teksten og har ofte en funktion der svarer …   Dansk ordbog

  • § 41. Slutpunktum — (1) MELLEM SÆTNINGER OG INDE I SÆTNINGER Punktum kan bruges til at afgrænse og afslutte selvstændige eller forholdsvis selvstændige dele af en tekst, først og fremmest helsætninger (med eller uden ledsætninger): Jeg tager som regel med bussen.… …   Dansk ordbog

  • Danish UNIX User Group — The Danish UNIX systems User Group (DKUUG) is a computer user group which created and maintained the .dk internet domain for Denmark.[1] Founded in 1983, DKUUG is a primary advisor on the Danish open source environment policies.[2] The group is… …   Wikipedia

  • § 48. Helsætninger — Det er normalt punktum der bruges til at adskille helsætninger, men ofte hører to eller flere helsætninger så tæt sammen at det er tilstrækkeligt at adskille dem med komma: (1) MELLEM HELSÆTNINGER DER ER FORBUNDET MED KONJUNKTION Der sættes komma …   Dansk ordbog

  • § 53. Spørgsmålstegn — (1) EFTER SPØRGSMÅL Man bruger spørgsmålstegn for at vise at ord eller sætninger er ment som spørgsmål: Sover du? Er det i morgen han rejser? Og hvor længe bliver han så i USA? Vil du have kaffe? Eller øl? Mon hun nu mener det alvorligt? »Hvor… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”