anførselstegn

anførselstegn
an|før|sels|tegn
sb., -et, anførselstegn, -ene

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Anførselstegn — Anførselstegn, citationstegn, gåseøjne ( ), benyttes i skrift, når man ordret gengiver, hvad der er blevet sagt; også ofte, når et ord bruges i overført betydning og lignende …   Danske encyklopædi

  • § 58. Anførselstegn — Anførselstegn kaldes også citationstegn eller gåseøjne. Der er følgende hovedformer: »...« og ... ; mindre benyttede er de enkelte (ufordoblede) anførselstegn: ›...‹ eller ... (se punkt 4). Anførselstegnenes form er primært et typografisk… …   Dansk ordbog

  • § 59. Replikgengivelse — (1) REPLIKTEGN Replikker, direkte tale, kan gengives med replikstreg (talestreg) eller anførselstegn eller uden brug af særlige repliktegn: Er De kommet noget til? spurgte betjenten. »Er De kommet noget til?« spurgte betjenten. Er De kommet noget …   Dansk ordbog

  • § 15. Almindelige retningslinjer — Orddeling ved linjeskift markeres ved hjælp af en bindestreg (jf. § 57. Bindestreg) sidst på linjen. Ved orddeling i forbindelse med apostrof eller skråstreg deles der efter apostroffen eller skråstregen, jf. § 6. Apostrof.7 og § 60. Skråstreg.6 …   Dansk ordbog

  • Non-English usage of quotation marks — A Non English usage of quotation marks Punctuation apostrophe ( …   Wikipedia

  • § 2. Tegn — (1) ALMINDELIGE TEGN I almindelige danske ord og tekster bruges følgende tegn (accenter og interpunktionstegn): ´ accenttegn (accent aigu …   Dansk ordbog

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • Direkte — tale Direkte gengivelse af talt sprog efter kolon og sat i anførselstegn. Syn. oratio recta. Modsat er Indirekte tale. Se Dækket tale. Kendetegn: 1. Ofte i 1. person præsens 2. Ordstilling som i en hovedsætning (se Feltanalyse). Ex: han sagde:… …   Danske encyklopædi

  • citationstegn — ci|ta|tions|tegn sb., et, citationstegn, ene (anførselstegn) …   Dansk ordbog

  • gåseøjne — gå|se|øj|ne sb. pl., ne (anførselstegn); i gåseøjne …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”