§ 58. Anførselstegn

§ 58. Anførselstegn
\
Anførselstegn kaldes også citationstegn eller gåseøjne. Der er følgende hovedformer: »...« og "..."; mindre benyttede er de enkelte (ufordoblede) anførselstegn: ›...‹ eller '...' (se punkt 4). Anførselstegnenes form er primært et typografisk spørgsmål. Det er således ikke afgørende om anførselstegnene er dobbelte eller enkelte (jf. dog punkt 4), om de er placeret oppe eller nede, eller om de vender opad eller nedad. Hovedsagen er at de har en form der tydeligt adskiller dem fra andre tegn i teksten, og at man i øvrigt bruger samme type anførselstegn i hele teksten.
\
Man kan bruge anførselstegn for at vise at man bruger ord eller sætninger som er hentet ud af andre tekster og sammenhænge (citater).
\
(1) VED REPLIKKER OG CITATER
\
Anførselstegn kan bruges til at markere replikker og citater:
\
»Altså,« sagde lagerforvalteren, »fandt du den, eller stjal du den?»
Det var ved den lejlighed Krag udtalte at »man har et standpunkt til man tager et nyt«.
Hvorfor sagde du »straks« når du mener »om en times tid«?
Jeg er så træt af hans energiske »god morgen!«.
I dag bruger man normalt kun »selvom«, også i de tilfælde hvor man tidligere brugte »skønt«.
Brug jokertegnene »*« og »?« ved søgning på dele af ord og ordforbindelser.
\
Om brugen af andre tegn (punktum, komma, spørgsmålstegn, udråbstegn) i forbindelse med anførselstegn, se § 59. Replikgengivelse.4
\
(2) VED FORBEHOLD
\
Ved hjælp af anførselstegn kan man tage forbehold over for brugen af ord eller sætninger:
\
»Salonen« viste sig at være en lille stue med kun ét vindue.
Han har nu »studeret« i 11 år.
Viske»læder« er rent faktisk lavet af gummi.
\
I forbindelse med ordet såkaldt bruges der i reglen ikke anførselstegn: Hans såkaldte studier har nu varet i 11 år. (Men: Hans »studier« har nu varet i 11 år).
\
(3) VED BOGTITLER OG LIGN.
\
Anførselstegn kan bruges til at markere titler på bøger, skuespil, digte mv., eller navne på institutioner, bygninger mv., især når man derved kan undgå forveksling med navne på personer, ting eller steder, eller når man med anførselstegnene kan afgrænse lange titler:
\
Harald Herdals bog »Løg« udkom i 1935.
»Sprog i Norden« (navn på tidsskrift) har eksisteret siden 1970.
Murakamis »Norwegian wood« gjorde et stort indtryk på hende.
I »Højt fra træets grønne top« skildres en borgerlig families juleaften.
Hun er vendt tilbage til »Danmark« (navn på firma).
»Stærekassen« er tegnet af arkitekt Holger Jacobsen.
»Leonora Christina« var forsinket igen.
Mødet blev udsat på grund af »Leonora Christina«s forsinkelse.
\
Om brug af store og små bogstaver ved navne på bøger mv., se § 12. Store og små bogstaver i proprier.9
\
(4) VED CITAT I CITAT
\
Enkelte (ufordoblede) anførselstegn kan bruges ved ord der står i en større sammenhæng som selv er omgivet af anførselstegn:
\
»Hvem har egentlig skrevet 'Højt fra træets grønne top'?« spurgte han.
\
(5) ORDDELING
\
Ved orddeling ved linjeskift i forbindelse med anførselstegn deles der før et begyndende anførselstegn og efter et afsluttende anførselstegn, fx
\
limfjords-
»kaviar«.
\
»pels«-
frakke.

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Anførselstegn — Anførselstegn, citationstegn, gåseøjne ( ), benyttes i skrift, når man ordret gengiver, hvad der er blevet sagt; også ofte, når et ord bruges i overført betydning og lignende …   Danske encyklopædi

  • anførselstegn — an|før|sels|tegn sb., et, anførselstegn, ene …   Dansk ordbog

  • § 59. Replikgengivelse — (1) REPLIKTEGN Replikker, direkte tale, kan gengives med replikstreg (talestreg) eller anførselstegn eller uden brug af særlige repliktegn: Er De kommet noget til? spurgte betjenten. »Er De kommet noget til?« spurgte betjenten. Er De kommet noget …   Dansk ordbog

  • § 15. Almindelige retningslinjer — Orddeling ved linjeskift markeres ved hjælp af en bindestreg (jf. § 57. Bindestreg) sidst på linjen. Ved orddeling i forbindelse med apostrof eller skråstreg deles der efter apostroffen eller skråstregen, jf. § 6. Apostrof.7 og § 60. Skråstreg.6 …   Dansk ordbog

  • Non-English usage of quotation marks — A Non English usage of quotation marks Punctuation apostrophe ( …   Wikipedia

  • § 2. Tegn — (1) ALMINDELIGE TEGN I almindelige danske ord og tekster bruges følgende tegn (accenter og interpunktionstegn): ´ accenttegn (accent aigu …   Dansk ordbog

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • Direkte — tale Direkte gengivelse af talt sprog efter kolon og sat i anførselstegn. Syn. oratio recta. Modsat er Indirekte tale. Se Dækket tale. Kendetegn: 1. Ofte i 1. person præsens 2. Ordstilling som i en hovedsætning (se Feltanalyse). Ex: han sagde:… …   Danske encyklopædi

  • citationstegn — ci|ta|tions|tegn sb., et, citationstegn, ene (anførselstegn) …   Dansk ordbog

  • gåseøjne — gå|se|øj|ne sb. pl., ne (anførselstegn); i gåseøjne …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”