§ 8. Hovedregler

§ 8. Hovedregler
\
(1) KONSONANTER MELLEM VOKALER
\
For konsonanter mellem to vokaler er det hovedreglen at der skrives dobbelt konsonant efter en kort vokal, fx læsse, hallen, bassen, og enkelt konsonant efter en lang vokal, fx læse, halen, basen. Denne regel gælder når vokalen foran konsonanten er trykstærk, samt i sammensatte ord og i visse afledninger.
I sammensatte ord skrives der dobbelt- eller enkeltkonsonant på samme måde som i usammensatte ord, fx bassen — elbassen; basen — flybasen; hotellet — luksushotellet; nemme — lærenemme. Det gælder også en del sammensatte ord hvis andet led ikke mere forekommer som selvstændige ord, fx samkvemmet, jordsmonnet, pighvarren, hvalrossen, sådanne.
I afledninger der ender på -dom (substantiver) og -som (adjektiver), fordobles m altid foran en bøjningsendelse der begynder med vokal, fx barndommen, sygdommen, hjælpsomme, lønsommere. — Om dobbelt- og enkeltskrivning foran suffikser, se § 9. Konsonanter i opslagsformer.2.c.
Om dobbelt- og enkeltskrivning af konsonanter mellem vokaler, se i øvrigt § 9. Konsonanter i opslagsformer og § 10. Konsonanter i bøjningsformer.
\
(2) KONSONANTER SIDST I ET ORD ELLER FORAN ANDRE KONSONANTER
\
For konsonanter sidst i et ord eller foran andre konsonanter er det hovedreglen at der skrives enkelt konsonant uanset om den foranstående vokal er lang eller kort, fx lab, las, vrimle, klapre, døtre. Denne regel gælder uanset om vokalen foran konsonanten er trykstærk eller ej.
Om dobbelt- og enkeltskrivning af konsonanter sidst i ord eller foran andre konsonanter i visse fremmedord, se i øvrigt § 9. Konsonanter i opslagsformer.2.d
\
(3) KONSONANTER I FREMMEDORD
\
Fremmedord falder som helhed uden for reglerne for dobbelt- og enkeltskrivning af konsonanter. Det skyldes at stavemåden af fremmedord normalt hænger sammen med stavemåden i det sprog ordet stammer fra. Der kan derfor ikke gives faste regler for dobbelt- og enkeltskrivning i opslagsord der er fremmedord, og man må i tvivlstilfælde søge oplysninger under de enkelte ord i selve Retskrivningsordbogen. — Se i øvrigt § 9. Konsonanter i opslagsformer.2

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • § 10. Konsonanter i bøjningsformer — (1) KONSONANTER EFTER TRYKSTÆRK VOKAL Foran en bøjningsendelse der begynder med en vokal, skrives der dobbelt konsonant når den foranstående vokal er kort og trykstærk, fx skuddet, tilskuddet, matte. Tilsvarende skrives der enkelt konsonant når… …   Dansk ordbog

  • § 23. Substantiver på -el, -en og -er — I mange af de substantiver der ender på el, en eller er, kan eller skal e foran l, n eller r stryges når ordet bøjes: gidsel gidslet gidsler. figen figenen fig(e)ner. teater teat(e)ret teatre. Bemærk at der ikke kan stå to ens konsonanter foran l …   Dansk ordbog

  • § 25. Adjektiver på -el, -en og -er — I adjektiver der ender på el, en eller er, bortfalder e foran l, n eller r når ordet får tilføjet en bøjningsendelse der begynder med en vokal: ædel ædle ædlere ædlest. moden modne modnere modnest. mager magre magrere magrest. fordrukken… …   Dansk ordbog

  • § 30. Imperativ — (1) HOVEDREGEL Man danner imperativ af verber der i infinitiv ender på tryksvagt e, ved at fjerne e et: Skriv snart igen! Hils fra mig! Indsend bestillingskuponen i dag! Dog må en imperativ som hovedregel ikke ende på to ens konsonanter (jf. § 8 …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”